01.07.2020 – EPLL

01.07.2020 – EPLL – Boeing 737-800 – EI-EXE – Ryanair