20.07.2016 – EPLL

20.07.2016 – EPLL – Airbus 320 – CS-TRO – White Airways