03.01.2016 – EPLL – Frosty evening

03.01.2016 – EPLL – Frosty evening – Boeing 737 – EI-EKL – Ryanair